Normec AWS monstername water

Kwaliteit

Kwaliteit is de belangrijkste eigenschap van de werkzaamheden van Normec AWS. Logisch, want u moet op onze dienstverlening en werkzaamheden kunnen vertrouwen. Daarom zijn al onze medewerkers ieder op hun eigen gebied professionals. Om hun kennis actueel te houden volgen zij regelmatig bijscholingscursussen. Onze medewerkers werken met de nieuwste en modernste apparatuur, die volgens de norm periodiek gekeurd en onderhouden wordt. Normec AWS is een organisatie waar de lijnen kort zijn. Wij houden intensief contact met u als onze opdrachtgever. Door onze werkprocessen waar mogelijk te automatiseren kunt u in uw eigen digitale dossier realtime uw meet- en onderzoeksgegevens inzien en controleren. Omdat de relaties met onze klanten veelal langdurig zijn, kunnen wij vaak de meet- en laboratoriumgegevens toetsen aan de historie. In het geval van afwijkingen krijgt u daar direct bericht van en kan er in een zo vroeg mogelijk stadium actie worden ondernomen.

Accreditatie monsterneming

De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Waar laboratoria over het algemeen al jarenlang zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van de analyses is het nog zeker geen gemeengoed voor die bedrijven die de monstername uitvoeren. Normec AWS onderscheidt zich door als één van de eerste en nog steeds weinige bemonsteringsbedrijven geaccrediteerd te zijn voor de bemonsteringswerkzaamheden. Het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de bemonsterings-werkzaamheden worden jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 vastgelegd. De geaccrediteerde activiteiten zijn beschreven in onze scope.

Normec AWS beschikt over een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001:2015. De 2015 versie van ISO 14001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en managen van potentiële milieurisico’s in de bedrijfsvoering. Door Bureau Veritas is het certificaat met nummer NL025280 afgegeven.

Klik hier om het ISO14001 certificaat te downloaden

Tevens beschikt Normec AWS over een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015. De 2015 versie van ISO 9001:2015 legt nadruk op het belang van de wensen van de klant, van kwaliteit en van continue ontwikkeling. Door EBN Certification is het certificaat met nummer EBN.ISO.QMS.4142 afgegeven.

Klik hier om het ISO9001 certificaat te downloaden

Veldmetingen

Ook veldmetingen en veldanalyses  zijn een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Normec AWS. Veel gevraagde veldanalyses zijn temperatuur, pH, geleidbaarheid en zuurstof.  Naast het uitvoeren van momentane metingen is het ook mogelijk om deze gedurende een langere periode te meten en te registreren. Het spreekt voor zich dat de mobiele meetapparatuur hiervoor tijdig wordt gecontroleerd op goede werking en up-to-date wordt gehouden en voldoet aan de criteria van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017. Dit is ook vanaf een afstand te monitoren door onze systemen dus er kan altijd tijdig ingegrepen of gecorrigeerd worden wanneer dat nodig is.

Transport

De monsters worden bij monstername in speciaal daarvoor geschikte en waar nodig geconserveerde verpakkingen afgevuld waarna deze direct in de met speciale koelunits uitgevoerde transportauto’s worden geplaatst. Het gehele transport van monstername tot en met de aankomst op het laboratorium vindt plaats onder geconditioneerde condities die zijn vastgelegd in de norm. Dit belangrijke onderdeel valt onder de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017, waaraan wij dus voldoen.

Laboratorium analyses

Onze analyses worden uitgevoerd door door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde laboratoria. Hiermee is naast de monsternamekwaliteit ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van de analysewerkzaamheden gewaarborgd en gegarandeerd. De laboratoria waar wij mee samenwerken zijn stuk voor stuk gespecialiseerd in hoogwaardig wateronderzoek en analyse en worden ook frequent aan controles en audits onderworpen.

VCA Certificatie

Om de veiligheid van uw en onze medewerkers tijdens de uitvoering te garanderen zijn onze medewerkers opgeleid om verantwoord om te gaan met gevaarlijke situaties. Naast de hiervoor gevolgde opleiding, beschikken ze ook over de benodigde persoonlijke beveiligingsmiddelen. Al onze buitendienstmedewerkers zijn dan ook VCA-gecertificeerd en daarnaast hebben wij als bedrijf ook een VCA-certificaat.
download

Klik hier om het VCA certificaat te downloaden

Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu