Accreditaties en erkenningen

Wij gaan voor kwaliteit.
Voor gegarandeerd resultaat.

Kwaliteit is de belangrijkste eigenschap van de werkzaamheden van Normec AWS. Logisch, want u moet op onze dienstverlening en werkzaamheden kunnen vertrouwen. Daarom zijn al onze medewerkers ieder op hun eigen gebied professionals. Om hun kennis actueel te houden volgen zij regelmatig bijscholingscursussen. Onze medewerkers werken met de nieuwste en modernste apparatuur, die volgens de norm periodiek gekeurd en onderhouden wordt. Normec AWS is een organisatie waar de lijnen kort zijn. Wij houden intensief contact met u als onze opdrachtgever. Door onze werkprocessen waar mogelijk te automatiseren kunt u in uw eigen digitale dossier realtime uw meet- en onderzoeksgegevens inzien en controleren. Omdat de relaties met onze klanten veelal langdurig zijn, kunnen wij vaak de meet- en laboratoriumgegevens toetsen aan de historie. In het geval van afwijkingen krijgt u daar direct bericht van en kan er in een zo vroeg mogelijk stadium actie worden ondernomen.

Accreditatie monsterneming

De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Waar laboratoria over het algemeen al jarenlang zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van de analyses is het nog zeker geen gemeengoed voor die bedrijven die de monstername uitvoeren. Normec AWS onderscheidt zich door als één van de eerste en nog steeds weinige bemonsteringsbedrijven geaccrediteerd te zijn voor de bemonsteringswerkzaamheden. Het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de bemonsterings-werkzaamheden worden jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 vastgelegd. De geaccrediteerde activiteiten zijn beschreven in onze scope.

Vragen?

Bekijk onze accreditaties

ISO 14001

Normec AWS beschikt over een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001:2015. De 2015 versie van ISO 14001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en managen van potentiële milieurisico’s in de bedrijfsvoering. Door Bureau Veritas is het certificaat met nummer NL025280 afgegeven.

ISO 9001

Tevens beschikt Normec AWS over een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015. De 2015 versie van ISO 9001:2015 legt nadruk op het belang van de wensen van de klant, van kwaliteit en van continue ontwikkeling. Door EBN Certification is het certificaat met nummer EBN.ISO.QMS.4142 afgegeven.

VCA

Om de veiligheid van uw en onze medewerkers tijdens de uitvoering te garanderen zijn onze medewerkers opgeleid om verantwoord om te gaan met gevaarlijke situaties. Naast de hiervoor gevolgde opleiding, beschikken ze ook over de benodigde persoonlijke beveiligingsmiddelen. Al onze buitendienstmedewerkers zijn dan ook VCA-gecertificeerd en daarnaast hebben wij als bedrijf ook een VCA-certificaat.