Over ons

Specialist in bemonstering en onderzoek van water

Normec All Water Services (AWS) is een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in de bemonstering en het analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Daarnaast zijn er nog vele andere diensten die wij voor u kunnen verrichten op het gebied van watercompliance. Onze klanten zijn bedrijven, instellingen, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Ook Rijkswaterstaat maakt gebruik van onze diensten.

Normec employee

Duurzame groei

Wij onderscheiden ons door een vergaande geautomatiseerde verwerking van de onderzoeksgegevens en laboratoriumanalyses. Hierdoor volgt u realtime alle meet- en bemonsteringswerkzaamheden in uw eigen digitale dossier. Zo bent u dus altijd up-to-date. Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, van analyse tot rapportage. Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij uw onderzoek ook naar wens bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren. Uiteraard voldoen onze werkzaamheden aan alle wettelijke regels en normen.

Normec AWS biedt hoogwaardige onderzoek-, inspectie- en laboratoriumdiensten op het gebied van waterbeheer en milieuveiligheid in Nederland en daarbuiten. Wij dragen bij aan een veilige en duurzame leef- en werkomgeving voor onze klanten. Normec AWS wil instanties en bedrijven voorzien van uitmuntende service en hiermee samen streven naar duurzame groei op elk denkbaar vlak.

MVO

Bij Normec AWS is maatschappelijk verantwoord ondernemen een ontzettend belangrijke pijler in de gehele organisatie. We vinden betrokkenheid bij maatschappelijke vragen en verantwoord omgaan met onze planeet vanzelfsprekend. Wij doen dit aan de hand van de drie fundamenten waarop MVO gebouwd is: People, Planet en Prosperity.

People
Normec AWS doet veel voor mensen, zowel voor de eigen mensen als de mensen in de buitenwereld. Bijna alle medewerkers hebben een VCA-certificaat, wat garandeert dat de medewerkers zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast is er opleidingsbudget beschikbaar, zodat de medewerkers zich op elk vlak kunnen blijven ontwikkelen. Wij zetten ons ook in voor de medemens. Zo sponsoren wij lokale evenementen en is ons logo te zien op de bus van Stichting MVI, een dagbesteding uit de regio die wij een warm hart toedragen.

Planet
Bij de werkzaamheden die Normec AWS verricht, houden wij oog op het milieu. Zo proberen wij in samenwerking met de waterschappen de hoeveelheid afvalwater die geloosd wordt zo laag mogelijk te houden, door bedrijven te voorzien van goede adviezen voor een beter milieu. Daarnaast proberen wij door middel van slim en efficiënt plannen het aantal gereden kilometers van onze buitendienst tot een minimum te beperken. Enkele van onze medewerkers rijden zelfs al elektrisch! Normec AWS beschikt tevens over een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001:2015. De 2015 versie van ISO 14001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en managen van potentiële milieurisico’s in de bedrijfsvoering. Door Bureau Veritas is het certificaat met nummer NL021073 afgegeven.

Prosperity
Sinds 2019 is All Water Services (AWS) al onderdeel van Normec. Dit geeft onze organisatie de mogelijkheid om nog verder te professionaliseren en te profiteren van elkaars kennis en mogelijkheden om door te ontwikkelen. Daarnaast is Normec AWS officieel geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) om de kwaliteit van de service te waarborgen voor alle klanten, iets wat ook tijdens het werkproces terugkomt door alle normen die door onze medewerkers gevolgd worden. Al deze onderdelen dragen bij aan een omgeving waarin Normec AWS duurzaam kan bouwen aan een goede toekomst.

Normec AWS is onderdeel van Normec

Normec is een toonaangevende organisatie in de TICC-branche (Testen, Inspecteren, Certificeren, Compliance). Ons werkgebied reikt van (drink)waterkwaliteit, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit tot brandveiligheid, voedselveiligheid en managementsystemen. Met ruim 4.000 medewerkers werken we dagelijks aan een veilige en gezonde werk- en leefomgeving. Voor deze én toekomstige generaties.