Oppervlaktewater Nederland bos heide

Tarieven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing

Inmiddels hebben de 22 waterkwaliteitsbeheerders het tarief van de zuiveringsheffing (bij lozing op de riolering) en verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) over het heffingsjaar 2023 vastgesteld.

Wijzigingen

In het overzicht zijn de tarieven van 2000 tot en met 2023 weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat 20 waterkwaliteitsbeheerders het tarief ten opzichte van 2022 verhoogd hebben, variërend van +1,7% tot +29,0%. Van de waterkwaliteitsbeheerders heeft er één het tarief verlaagd met -5,0%. Van de 22 waterkwaliteitsbeheerders heeft alleen Rijkswateren het tarief ongewijzigd gelaten.

De landelijke stijging van 2023 ten opzichte van 2022 bedraagt gemiddeld +8,7% en het gemiddelde tarief over 2023 bedraagt € 66,11.

In de tabel hieronder is te zien hoe de kosten verdeeld zijn en hoe deze zich de afgelopen jaren per waterkwaliteitsbeheerder hebben ontwikkeld.

2020-Waterschappen-zw
Scroll voor meer
ProvincieWaterkwaliteitsbeheerder2000200520102015202020222023Percentage
GroningenWs Noorderzijlvest
Ws Hunze en Aa’s
€ 46,69
€ 45,22
€ 56,04
€ 65,34
€ 62,94
€ 68,71
€ 63,11
€ 77,14
€ 65,75
€ 74,21
€ 70,27
€ 74,00
€ 77,17
€ 75,26
9,8%
1,7%
FrieslandWs Friesland€ 42,20€ 51,08€ 52,72€ 56,02€ 58,33€ 61,73€58,64-5,0%
Drenthe & OverijsselWs Vechtstromen (1)
Ws Reest en Wieden (2)
Ws Groot Salland (2)
Ws Drents Overijsselse Delta
—–
€ 47,45
€ 40,46
—–
—–
€ 61,80
€ 51,80
—–
—–
€ 53,52
€ 48,39
—–
€ 50,13
€ 60,49
€ 51,95
—–
€ 52,15
—–
—–
€ 57,28
€ 57,50
—–
—–
€ 60,10
€ 63,67
—–
—–
€ 66,89
10,7%


11,3%
GelderlandWs Rijn en IJssel
Ws Rivierenland
Ws Vallei en Veluwe (3)
€ 31,31
€ 47,97
—–
€ 42,00
€ 53,76
——
€ 40,74
€ 53,06
—–
€ 46,98
€ 54,67
€ 50,68
€ 53,43
€ 54,98
€ 54,08
€ 58,61
€ 59,39
€ 58,24
€ 62,76
€ 65,68
€ 65,19
7,1%
10,6%
11,9%
FlevolandWs Zuiderzeeland€ 45,38€ 58,78€ 59,13€ 58,00€ 59,50€ 62,50€66,005,6%
UtrechtHhrs De Stichtse Rijnlanden€ 49,77€ 55,80€ 53,94€ 60,94€ 64,48€ 62,50€63,942,3%
Noord-HollandHhrs Hollands Noorderkwartier
Hhrs Amstel, Gooi en Vecht
€ 45,38
€ 47,05
€ 55,94
€ 55,80
€ 52,55
€ 53,04
€ 58,04
€ 53,76
€ 55,23
€ 54,92
€ 57,68
€ 57,73
€ 62,12
€ 62,37
7,7%
8,0%
Zuid-HollandHhrs van Delfland
Hhrs van Rijnland
Hhrs van Schieland en Krimpenerwaard
Ws Hollandse Delta
€ 44,92
€ 40,84
€ 44,47
€ 41,66
€ 63,00
€ 46,00
€ 52,07
€ 56,26
€ 71,81
€ 47,00
€ 53,30
€ 50,97
€ 94,38
€ 47,25
€ 56,27
€ 51,54
€ 93,50
€ 61,30
€ 50,01
€ 61,82
€ 83,75
€ 65,85
€ 51,65
€ 69,13
€ 98,92
€ 68,95
€ 66,62
€ 75,99
18,1%
4,7%
29,0%
9,9%
ZeelandWs Scheldestromen (4)—–—–—–€ 55,72€ 62,36€ 67,82€72,086,3%
Noord-BrabantWs Brabantse Delta
Ws De Dommel
Ws Aa en Maas
€ 37,66
€ 39,15
—-
€ 46,50
€ 44,88
€ 41,40
€ 47,00
€ 43,20
€ 38,52
€ 52,74
€ 49,32
€ 45,96
€ 58,00
€ 49,56
€ 49,08
€ 62,85
€ 53,04
€ 51,00
€ 68,61
€ 56,28
€ 52,08
9,2%
6,1%
2,1%
LimburgWs Roer en Overmaas (5)
Ws Peel en Maasvallei (5)
Ws Limburg
—-
—-
—–
€ 45,05
€ 45,57
—–
€ 49,13
€ 49,30
—–
€ 47,45
€ 47,37
—–
—–
—–
€ 52,26
—–
—–
€ 56,02
—–
—–
€ 67,96


21,3%
Rijkswateren€ 29,50€ 31,76€ 35,50€ 37,28€ 37,28€ 37,28€37,280,0%
Tarieven zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in euro per vervuilingseenheid (v.e.)
Toelichting afkortingen bij waterkwaliteitsbeheerder: Ws = Waterschap, Hhrs = Hoogheemraadschap
(1) per 2014 ontstaan als fusie van Ws Velt en Vecht en Ws Regge en Dinkel; (2) per 2016 gefuseerd tot Ws Drents Overijsselse Delta; (3) per 2013 ontstaan als fusie van Ws Veluwe en Ws Vallei en Eem; (4) per 2011 ontstaan als fusie van Ws Zeeuws Vlaanderen en Ws Zeeuwse Eilanden; (5) per 2017 gefuseerd tot Ws Limburg
Downloaden

U kunt het Tarievenoverzicht downloaden. In dit document vindt u naast het tarievenoverzicht ook een sortering van alle waterkwaliteitsbeheerders op basis van tarief en stijgings- of dalingspercentage.

Aangiftes zuiveringsheffing

De jaarlijkse aangifte zuiveringsheffing (voor lozing op riolering) of en aangifte verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) kan door Normec AWS voor u worden verzorgd. De onderzoeksresultaten van het voorgaande heffingsjaar dienen als basis daarvoor, aangevuld met door u nader te verstrekken relevante gegevens. De kosten van het beoordelen van de definitieve aanslag zijn daarbij inbegrepen.

Indien daartoe aanleiding is zal in overleg met u een bezwaar tegen de aanslag worden opgesteld en ingediend. Eventueel wordt in overleg met u externe informatie ingewonnen bij een fiscaal-juridisch belastingkantoor.

Dit is wellicht ook interessant voor u

Afvalwateronderzoek

Normec AWS kan u helpen met al uw problemen rondom afvalwater. Meer weten? Klik hieronder!

Lees meer

Drinkwater testen

Normec AWS kan u helpen al uw schone water te testen. Meer weten? Klik hieronder!

Lees meer

Meer informatie over de tarieven voor de zuiverings- en de verontreinigingsheffing?

Informatie laptop smartphone
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu