Afvalwater

Heffingstarieven in kaart

Nederlands landschap met meer en bos

Tarieven zuiveringsheffing- en verontreinigingsheffing

De 22 waterkwaliteitsbeheerders hebben het tarief van de zuiveringsheffing (bij lozing op de riolering) en verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) over het heffingsjaar 2024 vastgesteld.

Waarom Normec AWS? 
  • Wij zijn onafhankelijk 
  • We houden u altijd up-to-date 
  • Wij zijn een vooraanstaand specialist 
  • U voldoet aan wet- en regelgeving 
  • U heeft uw eigen digitale dossier 

Wijzigingen

In het overzicht zijn de tarieven van 2000 tot en met 2024 weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat 20 waterkwaliteitsbeheerders het tarief ten opzichte van 2023 verhoogd hebben, variërend van +3,4% tot +46,9%. Van de waterkwaliteitsbeheerders heeft er geen het tarief verlaagd. Van de 22 waterkwaliteitsbeheerders hebben er twee het tarief ongewijzigd gelaten.

De landelijke stijging van 2024 ten opzichte van 2023 bedraagt gemiddeld +11,5% en het gemiddelde tarief over 2024 bedraagt € 73,45.

In de tabel hieronder is te zien hoe de kosten verdeeld zijn en hoe deze zich de afgelopen jaren per waterkwaliteitsbeheerder hebben ontwikkeld.

Tarieven zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing in euro per vervuilingseenheid (v.e.)
Toelichting afkortingen bij waterkwaliteitsbeheerder: Ws = Waterschap, Hhrs = Hoogheemraadschap

(1) per 2014 ontstaan als fusie van Ws Velt en Vecht en Ws Regge en Dinkel;
(2) per 2016 gefuseerd tot Ws Drents Overijsselse Delta;
(3) per 2013 ontstaan als fusie van Ws Veluwe en Ws Vallei en Eem;
(4) per 2011 ontstaan als fusie van Ws Zeeuws Vlaanderen en Ws Zeeuwse Eilanden;
(5) per 2017 gefuseerd tot Ws Limburg

Scroll naar rechts
ProvincieWaterkwaliteitsbeheerder2000200520102015202020232024Percentage
GroningenWs Noorderzijlvest€ 46,69€ 56,04€ 62,94€ 63,11€ 65,75€ 77,17€ 84,8710,0%
Ws Hunze en Aa’s€ 45,22€ 65,34€ 68,71€ 77,14€ 74,21€ 75,26€ 82,169,2%
FrieslandWs Friesland € 42,20€ 51,08€ 52,72€ 56,02€ 58,33€58,64€ 68,9617,6%
Drenthe & Overijssel Ws Vechtstromen (1)—–—–—–€ 50,13€ 52,15€ 63,67€ 71,2011,8%
Ws Reest en Wieden (2)€ 47,45€ 61,80€ 53,52€ 60,49—–—–
Ws Groot Salland (2)€ 40,46€ 51,80€ 48,39€ 51,95—–—–
Ws Drents Overijsselse Delta—–—–—–—–€ 57,28€ 66,89€ 75,9813,6%
GelderlandWs Rijn en IJssel€ 31,31€ 42,00€ 40,74€ 46,98€ 53,43€ 62,76€ 65,404,2%
Ws Rivierenland€ 47,97€ 53,76€ 53,06€ 54,67€ 54,98€ 65,68€ 68,514,3%
Ws Vallei en Veluwe (3)—–—–—–€ 50,68€ 54,08€ 65,19€ 73,1412,2%
FlevolandWs Zuiderzeeland € 45,38€ 58,78€ 59,13€ 58,00€ 59,50€66,00€ 70,006,1%
UtrechtHhrs De Stichtse Rijnlanden€ 49,77€ 55,80€ 53,94€ 60,94€ 64,48€63,94€ 66,113,4%
Noord-Holland Hhrs Hollands Noorderkwartier€ 45,38€ 55,94€ 52,55€ 58,04€ 55,23€ 62,12€ 69,8212,4%
Hhrs Amstel, Gooi en Vecht€ 47,05€ 55,80€ 53,04€ 53,76€ 54,92€ 62,37€ 91,6546,9%
Zuid-HollandHhrs van Delfland€ 44,92€ 63,00€ 71,81€ 94,38€ 93,50€ 98,92€ 98,920,0%
Hhrs van Rijnland€ 40,84€ 46,00€ 47,00€ 47,25€ 61,30€ 68,95€ 80,0316,1%
Hhrs van Schieland en Krimpenerwaard€ 44,47€ 52,07€ 53,30€ 56,27€ 50,01€ 66,62€ 71,297,0%
Ws Hollandse Delta€ 41,66€ 56,26€ 50,97€ 51,54€ 61,82€ 75,99€ 78,593,4%
ZeelandWs Scheldestromen (4)—–—–—–€ 55,72€ 62,36€72,08€ 78,288,6%
Noord-BrabantWs Brabantse Delta€ 37,66€ 46,50€ 47,00€ 52,74€ 58,00€ 68,61€ 74,658,8%
Ws De Dommel€ 39,15€ 44,88€ 43,20€ 49,32€ 49,56€ 56,28€ 64,6814,9%
Ws Aa en Maas—–€ 41,40€ 38,52€ 45,96€ 49,08€ 52,08€ 55,656,9%
LimburgWs Roer en Overmaas (5)—–€ 45,05€ 49,13€ 47,45—–—–
Ws Peel en Maasvallei (5)—–€ 45,57€ 49,30€ 47,37—–—–
Ws Limburg—–—–—–—–€ 52,26€ 67,96€ 88,7730,6%
Rijkswateren€ 29,50€ 31,76€ 35,50€ 37,28€ 37,28€ 37,28€ 37,28 0,0%

Aangiftes zuiveringsheffing

De jaarlijkse aangifte zuiveringsheffing (voor lozing op riolering) of en aangifte verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) kan door Normec AWS voor u worden verzorgd. De onderzoeksresultaten van het voorgaande heffingsjaar dienen als basis daarvoor, aangevuld met door u nader te verstrekken relevante gegevens. De kosten van het beoordelen van de definitieve aanslag zijn daarbij inbegrepen.

Indien daartoe aanleiding is zal in overleg met u een bezwaar tegen de aanslag worden opgesteld en ingediend. Eventueel wordt in overleg met u externe informatie ingewonnen bij een fiscaal-juridisch belastingkantoor.

Downloaden

U kunt het tarievenoverzicht hieronder downloaden. In dit document vindt u naast het tarievenoverzicht ook een sortering van alle waterkwaliteitsbeheerders op basis van tarief en stijgings- of dalingspercentage.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Hoe garanderen jullie klanten de juiste tools voor een veilige werk- en leefomgeving?

Dit doen we op verschillende manieren: wat betreft onze materialen zorgen wij er altijd voor dat deze volgens de norm periodiek getest en gekeurd worden, waar nodig extern. Wanneer het aankomt op onze werkzaamheden kunt u ook volledig op ons vertrouwen. Al onze uitvoerende medewerkers zijn individueel VCA gecertificeerd en daarnaast zijn we ook nog als bedrijf VCA gecertificeerd. Naast deze factoren leunen wij natuurlijk op jarenlange ervaring binnen het bedrijf, zeer kundige medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden en onze goede contacten met de Waterschappen en Rijkswaterstaat.

Kunnen jullie het onderzoek bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren?

Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage. Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij uw onderzoek ook naar wens bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Waar laboratoria over het algemeen al jarenlang zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van de analyses is het nog zeker geen gemeengoed voor die bedrijven die de monstername uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Normec AWS onderscheidt zich door als één van de eerste en nog steeds weinige bemonsteringsbedrijven geaccrediteerd te zijn voor de bemonsteringswerkzaamheden. Het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de bemonsterings-werkzaamheden worden jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 vastgelegd. De geaccrediteerde activiteiten zijn beschreven in onze scope.

Verzorgen jullie het gehele proces?

Dat doen we ja! Alles gebeurt in overleg. Er zijn ook mogelijkheden om activiteiten zelf uit te voeren. Het makkelijkst voor beide partijen is uiteraard om zelf het gehele proces uit te voeren, zodat de verantwoordelijkheid volledig bij ons ligt. Klanten kunnen echter ook bepaalde onderdelen van een activiteit zelf uitvoeren. In overleg kunnen we dan alsnog met behulp van heldere communicatie samenwerken om de dienst te realiseren.