Diensten

Afvalwater

Het onderzoeken en analyseren van afvalwater kan erg belangrijk zijn voor uw bedrijf, want over de lozing hiervan wordt belasting geheven. Wanneer u het niet eens bent met de afvalwaterberekening op basis van de coëfficiententabel van het waterschap, kunt u als bedrijf ervoor kiezen om uw afvalwater te laten onderzoeken en analyseren. Zo’n afvalwateronderzoek moet een bedrijf zelf laten uitvoeren en zelf bekostigen. Zo’n onderzoek kan Normec AWS als onafhankelijk en geaccrediteerd onderzoeksbureau voor u verrichten. Deze metingen vinden bij u op locatie plaats en kunnen gewoon tijdens uw productieproces plaatsvinden.

Normec employee