Schoon water

Kwaliteit van water, een schone zaak

Plas met bomen en gras

Oppervlaktewatermonitoring

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in ons dichtbevolkte land op veel manieren bedreigd, met alle gevolgen van dien. Zo zijn riool overstorten een grote bedreiging voor het oppervlaktewater. Afvalwater van bedrijven en huishoudens komt terecht bij de waterzuiveringsinstallaties om aldaar gezuiverd te worden, maar toch is het mogelijk dat delen hiervan in het oppervlaktewater terecht kunnen komen, wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van dit water. Ook gewasbeschermingsmiddelen, resten van medicijnen, nieuwe gevaarlijke chemische stoffen en besmetting met bacteriën beïnvloeden de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast zijn er ook nog natuurlijke bronnen, zoals algen die giftige stoffen afscheiden.

Waarom Normec AWS? 

  • Wij zijn onafhankelijk 
  • We houden u altijd up-to-date 
  • Wij zijn een vooraanstaand specialist 
  • U voldoet aan wet- en regelgeving 
  • U heeft uw eigen digitale dossier 

Wat kunt u verwachten

Normec AWS voert voor een aantal waterbeheerders de bemonsteringen in het kader van nationale en internationale regelgeving uit.

  • Normec AWS bemonstert periodiek het oppervlaktewater om de veiligheid en de kwaliteit ervan zo goed mogelijk te garanderen.
  • Tevens verzorgen we daarbij het laboratoriumonderzoek en de digitale aanlevering van de resultaten.
  • De rapportage hiervan gebeurt buitengewoon efficiënt, waardoor gemeenten snel aan kunnen geven waar het water veilig is en waar niet, zodat mensen die bijvoorbeeld recreatief gebruik willen maken van oppervlaktewater geen gezondheidsrisico’s lopen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Hoe garanderen jullie klanten de juiste tools voor een veilige werk- en leefomgeving?

Dit doen we op verschillende manieren: wat betreft onze materialen zorgen wij er altijd voor dat deze volgens de norm periodiek getest en gekeurd worden, waar nodig extern. Wanneer het aankomt op onze werkzaamheden kunt u ook volledig op ons vertrouwen. Al onze uitvoerende medewerkers zijn individueel VCA gecertificeerd en daarnaast zijn we ook nog als bedrijf VCA gecertificeerd. Naast deze factoren leunen wij natuurlijk op jarenlange ervaring binnen het bedrijf, zeer kundige medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden en onze goede contacten met de Waterschappen en Rijkswaterstaat.

Kunnen jullie het onderzoek bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren?

Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage. Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij uw onderzoek ook naar wens bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Waar laboratoria over het algemeen al jarenlang zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van de analyses is het nog zeker geen gemeengoed voor die bedrijven die de monstername uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Normec AWS onderscheidt zich door als één van de eerste en nog steeds weinige bemonsteringsbedrijven geaccrediteerd te zijn voor de bemonsteringswerkzaamheden. Het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de bemonsterings-werkzaamheden worden jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 vastgelegd. De geaccrediteerde activiteiten zijn beschreven in onze scope.

Verzorgen jullie het gehele proces?

Dat doen we ja! Alles gebeurt in overleg. Er zijn ook mogelijkheden om activiteiten zelf uit te voeren. Het makkelijkst voor beide partijen is uiteraard om zelf het gehele proces uit te voeren, zodat de verantwoordelijkheid volledig bij ons ligt. Klanten kunnen echter ook bepaalde onderdelen van een activiteit zelf uitvoeren. In overleg kunnen we dan alsnog met behulp van heldere communicatie samenwerken om de dienst te realiseren.