Afvalwater

Bemonstering en onderzoek van afvalwater

Leiding met afvalwater

Afvalwateronderzoek

Normec AWS is marktleider in afvalwateronderzoek. Het onderzoeken en analyseren van afvalwater kan erg belangrijk zijn voor uw bedrijf, want over de lozing hiervan wordt belasting geheven. Wanneer u het niet eens bent met de afvalwaterberekening op basis van de coëfficiententabel van het waterschap, kunt u als bedrijf ervoor kiezen om uw afvalwater te laten onderzoeken en analyseren.  Zo’n afvalwateronderzoek moet een bedrijf zelf laten uitvoeren en zelf bekostigen. Zo’n onderzoek kan Normec AWS als onafhankelijk en geaccrediteerd onderzoeksbureau voor u verrichten. Deze metingen vinden bij u op locatie plaats en kunnen gewoon tijdens uw productieproces uitgevoerd worden.

Wij kunnen u helpen met het toetsen van uw vergunning aan de hand van de Waterwet en de Wet milieubeheer. Tevens kunnen wij adviserend optreden wanneer het gaat om het optimaliseren van uw systeem om uw hoeveelheid afvalwater zo klein en zo schoon mogelijk te houden.

Waarom Normec AWS? 

  • Wij zijn onafhankelijk 
  • We houden u altijd up-to-date 
  • Wij zijn een vooraanstaand specialist 
  • U voldoet aan wet- en regelgeving 
  • U heeft uw eigen digitale dossier 

Wat kan u verwachten van een afvalwateronderzoek?

Normec AWS kan veel voor u betekenen op het gebied van afvalwater. Wij kunnen steekmonsters, dagmonsters en weekmonsters verzorgen en deze zelf laten testen bij een geaccrediteerd laboratorium. Na afloop van dit onderzoek ontvangt u een officieel rapport. Wij kunnen uw meetgegevens ook direct voor u verwerken bij het Waterschap. Concluderend kan Normec AWS dus het gehele proces voor u uit handen nemen, van de planning tot bemonstering en van analyse tot rapportage.

Meten en bemonsteren

De meest voorkomende vorm waarop wij bemonsteren is een volumeproportionele monstername. In dat geval meten wij continu de geloosde hoeveelheid afvalwater en nemen per vaste volume-eenheid een monster.  De monsters worden op locatie geconserveerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3 en gekoeld naar het laboratorium getransporteerd. De veldgegevens van de monstername, zoals meterstanden en barcodes van monsterverpakkingen worden online in ons systeem ingevoerd. U kunt dit real time volgen op de website.  Andere soorten monsternames zijn natuurlijk ook mogelijk. Een eenvoudige of een uitgebreide bemonstering; de keuze is aan u.

Rapportage

De rapportage bevat naast de analyseresultaten en de barcodes van de monsterverpakkingen, ook alle relevante bemonsteringsinformatie. U kunt als klant de rapportages via uw eigen dossier op onze website inzien. Ook documenten, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse beschikkingen, nemen wij desgewenst in uw dossier op. Zo heeft u 24/7 toegang tot al uw afvalwatergegevens. Overzichten van de uitgevoerde metingen per jaar kunt in Excelformaat downloaden. Zo heeft u een overzichtelijke voortgangscontrole van de vervuilingswaarde en het te verwachten heffingsbedrag.  Uw meetcijfers kunnen wij, na uw goedkeuring, in het voorgeschreven (WebisMeet)  formaat doorsturen naar de waterbeheerder.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Hoe garanderen jullie klanten de juiste tools voor een veilige werk- en leefomgeving?

Dit doen we op verschillende manieren: wat betreft onze materialen zorgen wij er altijd voor dat deze volgens de norm periodiek getest en gekeurd worden, waar nodig extern. Wanneer het aankomt op onze werkzaamheden kunt u ook volledig op ons vertrouwen. Al onze uitvoerende medewerkers zijn individueel VCA gecertificeerd en daarnaast zijn we ook nog als bedrijf VCA gecertificeerd. Naast deze factoren leunen wij natuurlijk op jarenlange ervaring binnen het bedrijf, zeer kundige medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden en onze goede contacten met de Waterschappen en Rijkswaterstaat.

Kunnen jullie het onderzoek bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren?

Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage. Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij uw onderzoek ook naar wens bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Waar laboratoria over het algemeen al jarenlang zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van de analyses is het nog zeker geen gemeengoed voor die bedrijven die de monstername uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Normec AWS onderscheidt zich door als één van de eerste en nog steeds weinige bemonsteringsbedrijven geaccrediteerd te zijn voor de bemonsteringswerkzaamheden. Het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de bemonsterings-werkzaamheden worden jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 vastgelegd. De geaccrediteerde activiteiten zijn beschreven in onze scope.

Verzorgen jullie het gehele proces?

Dat doen we ja! Alles gebeurt in overleg. Er zijn ook mogelijkheden om activiteiten zelf uit te voeren. Het makkelijkst voor beide partijen is uiteraard om zelf het gehele proces uit te voeren, zodat de verantwoordelijkheid volledig bij ons ligt. Klanten kunnen echter ook bepaalde onderdelen van een activiteit zelf uitvoeren. In overleg kunnen we dan alsnog met behulp van heldere communicatie samenwerken om de dienst te realiseren.