Schoon water

Voorkom een besmetting

Legionella labbuis

Legionella-onderzoek

Legionella beheersplan

Als eigenaar of beheerder van een collectieve watervoorziening bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat u aan derden beschikbaar stelt. Dit houdt onder andere in dat het water geen legionella mag bevatten. In het Drinkwaterbesluit staat dat de zogenaamde prioritaire instellingen (dit zijn voornamelijk de ziekenhuizen en de zorginstellingen) moeten beschikken over een legionella beheersplan. Dit betekent onder andere dat er minstens ieder halfjaar een bemonstering met een analyse op legionella moet plaatsvinden. IL&T, de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport controleert op de naleving van deze wetgeving.

Legionella preventie

Normec AWS is al jaren actief op het gebied van legionella preventie bij industriële bedrijven, scheepvaart, gebouwenbeheerders, zorginstellingen, zwembaden, sauna’s, hotels, campings, jachthavens en andere bedrijven. Onze klanten willen graag zekerheid omtrent de veiligheid van hun water en wij kunnen hen helpen met de beheersmaatregelen die vermeld staan in het legionella beheersplan. Allerlei verplichte controles, bemonsteringen, analyses en rapportage worden door ons verzorgd en eventuele acties naar aanleiding van overschrijdingen in de meetresultaten kunnen door ons in overleg met u begeleid en toegepast worden.

Waarom Normec AWS? 
  • Wij zijn onafhankelijk 
  • We houden u altijd up-to-date 
  • Wij zijn een vooraanstaand specialist 
  • U voldoet aan wet- en regelgeving 
  • U heeft uw eigen digitale dossier 

Waarom een legionella-onderzoek?

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld door een legionella besmetting in een douche of via een sproei-installatie. Zwembaden, sauna’s en whirlpools moeten een risicoanalyse en een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. In de risicoanalyse staat op welke plekken in de waterleiding de legionellabacterie kan groeien. Bedrijven moeten het water op deze plekken elk half jaar op legionella controleren middels monstername en analyse.

Onze klanten

Voor een aantal bedrijven en instellingen gelden strenge regels voor legionella preventie, bijvoorbeeld voor plaatsen waar veel mensen komen, of waar mensen komen met minder weerstand. Voorbeelden van deze risicolocaties zijn ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Maar ook voor hotels, campings en truckstops met een openbare douche zijn er regels. Dit zijn instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met legionella. De eigenaren van deze instellingen moeten maatregelen nemen om legionella te voorkomen. Zij moeten bijvoorbeeld uitzoeken waar de legionellabacteriën kunnen groeien in de waterleiding.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Hoe garanderen jullie klanten de juiste tools voor een veilige werk- en leefomgeving?

Dit doen we op verschillende manieren: wat betreft onze materialen zorgen wij er altijd voor dat deze volgens de norm periodiek getest en gekeurd worden, waar nodig extern. Wanneer het aankomt op onze werkzaamheden kunt u ook volledig op ons vertrouwen. Al onze uitvoerende medewerkers zijn individueel VCA gecertificeerd en daarnaast zijn we ook nog als bedrijf VCA gecertificeerd. Naast deze factoren leunen wij natuurlijk op jarenlange ervaring binnen het bedrijf, zeer kundige medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden en onze goede contacten met de Waterschappen en Rijkswaterstaat.

Kunnen jullie het onderzoek bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren?

Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage. Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij uw onderzoek ook naar wens bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Waar laboratoria over het algemeen al jarenlang zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van de analyses is het nog zeker geen gemeengoed voor die bedrijven die de monstername uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Normec AWS onderscheidt zich door als één van de eerste en nog steeds weinige bemonsteringsbedrijven geaccrediteerd te zijn voor de bemonsteringswerkzaamheden. Het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de bemonsterings-werkzaamheden worden jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 vastgelegd. De geaccrediteerde activiteiten zijn beschreven in onze scope.

Verzorgen jullie het gehele proces?

Dat doen we ja! Alles gebeurt in overleg. Er zijn ook mogelijkheden om activiteiten zelf uit te voeren. Het makkelijkst voor beide partijen is uiteraard om zelf het gehele proces uit te voeren, zodat de verantwoordelijkheid volledig bij ons ligt. Klanten kunnen echter ook bepaalde onderdelen van een activiteit zelf uitvoeren. In overleg kunnen we dan alsnog met behulp van heldere communicatie samenwerken om de dienst te realiseren.