Diensten

Schoon water

Normec AWS is al jaren actief op het gebied van waterkwaliteit. Onze klanten willen graag zekerheid omtrent de veiligheid en kwaliteit van hun water. Allerlei verplichte controles, bemonsteringen, analyses en rapportage worden door ons verzorgd en eventuele acties naar aanleiding van overschrijdingen in de meetresultaten kunnen door ons begeleid worden.

Normec employee