Meet- en bemonsteringsapparatuur

Droge en natte kalibratie

Kalibreer apparaat

Kalibraties

Kalibratie van uw debietmeter of flowmeter is iets wat elk jaar dient te gebeuren.  Dit is vastgelegd in de heffingsverordening voor de metingen die gebruikt worden ter bepaling van de vervuilingswaarde.

Waarom Normec AWS? 

  • Wij zijn onafhankelijk 
  • We houden u altijd up-to-date 
  • Wij zijn een vooraanstaand specialist 
  • U voldoet aan wet- en regelgeving 
  • U heeft uw eigen digitale dossier 

‘Droge’ en ‘natte’ kalibratie

Er zijn 2 soorten kalibraties: de ‘droge’ en ‘natte’ kalibratie. Om de drie jaar moet er een ‘natte’ kalibratie plaats hebben gevonden. In de tussenliggende jaren mag de kalibratie ‘droog’ worden uitgevoerd.

  • Met ‘nat’ wordt bedoeld dat de meter  in ingebouwde toestand (‘in situ’) wordt gekalibreerd.
  • Bij de ‘droge’ kalibratie wordt alleen de elektronica van de meter gecontroleerd.

Het is vanzelfsprekend ook toegestaan om elk jaar ‘nat’ te kalibreren. Zeker in meetsituaties waar de meter vervuild kan raken kan het voordelig zijn om jaarlijks ‘nat’ te kalibreren.

Onze werkwijze

Normec AWS voert altijd de ‘natte’ kalibratie uit. Hierbij maken wij gebruik van een moedermeter welke op haar beurt niet langer dan 1 jaar geleden is gekalibreerd door een ijkbevoegde instantie. Tijdens de ‘natte’ kalibratie wordt een hoeveelheid water door het systeem geleid in het meetbereik waarin de te kalibreren meter onder normale bedrijfsomstandigheden functioneert. Van de kalibratie worden de gemeten hoeveelheden water van de te kalibreren debietmeter en van de moedermeter door middel van een datalogger geregistreerd en vervolgens met elkaar vergeleken. Tevens wordt door onze medewerker de overige randapparatuur van de installatie op een goede werking gecontroleerd.

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017

Normec AWS is als bedrijf bevoegd om kalibraties uit te voeren volgens de NEN 17025 norm om te voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in de bijlage van de verordening zuiveringsheffing. Dat is de internationale norm die de algemene eisen specificeert voor het uitvoeren van kalibraties. Met behulp van een periodiek en kundig gekeurde moedermeter en een testopstelling wordt uw debietmeter gecontroleerd en na afloop ontvangt u een zorgvuldig opgestelde rapportage, waarmee u weer een jaar compliant bent.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan

Deze diensten zijn wellicht ook interessant voor u

FAQ

Alle meest gestelde vragen
op een rij.

Hoe garanderen jullie klanten de juiste tools voor een veilige werk- en leefomgeving?

Dit doen we op verschillende manieren: wat betreft onze materialen zorgen wij er altijd voor dat deze volgens de norm periodiek getest en gekeurd worden, waar nodig extern. Wanneer het aankomt op onze werkzaamheden kunt u ook volledig op ons vertrouwen. Al onze uitvoerende medewerkers zijn individueel VCA gecertificeerd en daarnaast zijn we ook nog als bedrijf VCA gecertificeerd. Naast deze factoren leunen wij natuurlijk op jarenlange ervaring binnen het bedrijf, zeer kundige medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden en onze goede contacten met de Waterschappen en Rijkswaterstaat.

Kunnen jullie het onderzoek bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren?

Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage. Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij uw onderzoek ook naar wens bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Waar laboratoria over het algemeen al jarenlang zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van de analyses is het nog zeker geen gemeengoed voor die bedrijven die de monstername uitvoeren. De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Normec AWS onderscheidt zich door als één van de eerste en nog steeds weinige bemonsteringsbedrijven geaccrediteerd te zijn voor de bemonsteringswerkzaamheden. Het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de bemonsterings-werkzaamheden worden jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017 vastgelegd. De geaccrediteerde activiteiten zijn beschreven in onze scope.

Verzorgen jullie het gehele proces?

Dat doen we ja! Alles gebeurt in overleg. Er zijn ook mogelijkheden om activiteiten zelf uit te voeren. Het makkelijkst voor beide partijen is uiteraard om zelf het gehele proces uit te voeren, zodat de verantwoordelijkheid volledig bij ons ligt. Klanten kunnen echter ook bepaalde onderdelen van een activiteit zelf uitvoeren. In overleg kunnen we dan alsnog met behulp van heldere communicatie samenwerken om de dienst te realiseren.