Nieuws

Beïnvloeden van de waterkwaliteit

Legionella labbuis

Legionellabeheer tijdens coronacrisis

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen, hotels, campings en jachthavens worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Op die manier kan de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem gaan vormen. Het RIVM adviseert om te kijken naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te voeren.

Het is aan te bevelen over te stappen op een grotere frequentie van spoelen omdat de leidingen nu minder of niet worden gespoeld vanwege het lage tot geen watergebruik. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie.
Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is informatie te vinden over de te nemen maatregelen en over legionella-preventie. De ILT wijst er daar bijvoorbeeld ook op dat als de coronacrisis voorbij is en de installaties weer in gebruik worden genomen, de eigenaar van de binneninstallatie ervoor moet zorgen dat een draaiboek beschikbaar ligt waarin is opgenomen dat legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie.

Veel logiesbedrijven en zwembaden – die in het jargon van de ILT behoren tot de ‘prioritaire instellingen’ – konden door de coronamaatregelen hun legionellabeheer niet optimaal uitvoeren of zijn tijdens de ‘intelligente lockdown’ (deels) gesloten geweest. Drinkwater in installaties heeft daarom soms lange tijd stil gestaan. Daarmee nam het risico op groei van legionellabacteriën toe. De prioritaire instellingen zijn verplicht aan legionellapreventie te doen en de ILT houdt daar toezicht op. Begin mei heeft de ILT de instellingen geïnformeerd over welke stappen genomen moesten worden wanneer ze, na de beperkende coronamaatregelen, weer zouden worden opgestart of weer konden terugkeren naar een normale bedrijfsvoering. Één van de aanbevelingen om het legionellabeheer op orde te brengen, was om watermonsters te nemen voordat de voorziening werd opgestart.

COVID-19 monstername en tests

COVID-19 monstername en tests

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Veilig zwemmen in open water

Veilig zwemmen in open water