Nieuws

Kwaliteit van het zwemwater

Plas met bomen en gras

Veilig zwemmen in open water

Met de komst van mooi weer en hogere temperaturen trekken mensen graag naar lokale plassen en meren om verkoeling te zoeken. Hoewel het nu nog vrij fris is om dit water te betreden, zal de watertemperatuur de komende weken toenemen en wordt die drempel steeds lager. Hoe zorg je dat je veilig kunt zwemmen in open water?

Open zwemwateren

Dit soort recreatieve open zwemwateren worden aangewezen door Rijkswaterstaat als officiële zwemlocatie gedurende het zwemseizoen, dat loopt van mei tot oktober. Tijdens het seizoen liggen er verschillende dreigingen op de loer voor de kwaliteit van het zwemwater, zoals bacteriën en blauwalg.

Om te voorkomen dat mensen hierdoor gezondheidsproblemen oplopen dient zwemwater periodiek bemonsterd te worden. Normec AWS doet dit voor verschillende open zwemwateren. Hier wordt water onder andere visueel geanalyseerd, maar er worden ook monsters genomen om het water op een dieper niveau te analyseren.

Waterkwaliteit

Hierbij moet snel geanticipeerd worden op eventuele calamiteiten. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen op verschillende niveaus, zoals met waterschappen, provincies en gemeentes. Het initiatief hiervoor ligt bij de overheid zelf, zij informeren de burger dan ook wanneer de waterkwaliteit niet afdoende is om het water te betreden.

Ontdekken welke wateren bij jou in de omgeving open zwemwateren zijn? Bekijk dan het overzicht op Zwemwater.nl.

Het zwemseizoen gaat weer van start

Het zwemseizoen gaat weer van start

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren