Nieuws

Kalibreren van debietmeters

Meetwagen AWS

Natte ‘in situ’ kalibratie EMF-meters tot 650 m³/uur

Voldoen de EMF-meters die de hoeveelheid effluent van de RWZI’s vaststellen aan de maximaal toegestane afwijking van 5%? Om deze vraag van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) te beantwoorden heeft Normec All Water Services in opdracht van het WDOD in het jaar 2022 diverse EMF-meters nat ‘in situ’ gekalibreerd.

Tot en met het jaar 2021 konden met de inzet van meerdere pompen en meetsets debieten tot 230 m³/uur worden bewerkstelligd. Met de introductie van een nieuwe meetset met twee frequentiegeregelde zelfaanzuigende pompen kunnen nu debieten tot maar liefst 650 m³/uur worden nagebootst. Normec All Water Services is als enige organisatie in staat om op deze wijze uitvoering te geven aan nat ‘in situ’ kalibreren van debietmeters.

Uitvoering van de natte ‘in situ’ kalibraties

Door Normec All Water Services is de EMF-meter van het effluent van de RWZI Beilen gedurende vier periodes van circa een uur de lozing bij momentane debieten (flows) van 180, 300, 450 en 620 m³/uur nagebootst. Hiertoe is het effluent met behulp van twee frequentiegeregelde zelfaanzuigende pompen vóór de overstortrand van de nabezinktank opgepompt en door gekalibreerde EMF-moedermeter geloosd ná de overstortrand. Door per flow bij de start en einde van de kalibratie gelijktijdig de standen van de beide EMF-meters af te lezen zijn de debieten bepaald en is per flow de afwijking ten opzichte van Normec All Water Services berekend. Geconcludeerd is dat de afwijking van deze EMF-meter voldoet aan de maximaal toegestane afwijking van 5%.

Wat betekent dit voor waterschap Drents Overijsselse Delta?

Door het vaststellen van de afwijkingen is het waterschap ervan verzekerd dat de gemeten hoeveelheden effluent juist zijn. Ook dat is van essentieel belang voor het vaststellen of er sprake is van discrepantie tussen het aantal te zuiveren vervuilingseenheden en de daarvoor te ontvangen zuiveringsheffing.

Professionele uitvoering

Volgens heffingstechnoloog en tevens projectleider kalibraties Menko Toren zijn de werkzaamheden naar volle tevredenheid uitgevoerd. De goede voorbereiding, de professionele uitvoering van de kalibratie op één dag, de compleetheid van de rapportage en dat alles tegen redelijke kosten zijn voor Menko Toren aanleiding om de komende jaren jaarlijks de EMF-meter(s) op enkele van hun 16 RWZI’s door Normec AWS nat ‘in situ’ te laten kalibreren.

Waterschapsbedrijf Limburg test methode met poederkool en Nereda

Waterschapsbedrijf Limburg test methode met poederkool en Nereda

Duurzaam en efficiënt transport bij Normec AWS

Duurzaam en efficiënt transport bij Normec AWS

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen