Normec AWS monstername water

Natte ‘in situ’ kalibratie EMF-meters tot 650 m³/uur

25-02-2023

Voldoen de EMF-meters die de hoeveelheid effluent van de RWZI’s vaststellen aan de maximaal toegestane afwijking van 5%? Om deze vraag van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) te beantwoorden heeft Normec All Water Services in opdracht van het WDOD in het jaar 2022 diverse EMF-meters nat ‘in situ’ gekalibreerd.

Tot en met het jaar 2021 konden met de inzet van meerdere pompen en meetsets debieten tot 230 m³/uur worden bewerkstelligd. Met de introductie van een nieuwe meetset met twee frequentiegeregelde zelfaanzuigende pompen kunnen nu debieten tot maar liefst 650 m³/uur worden nagebootst. Normec All Water Services is als enige organisatie in staat om op deze wijze uitvoering te geven aan nat ‘in situ’ kalibreren van debietmeters.

Wat betekent dit voor waterschap Drents Overijsselse Delta?

Door het vaststellen van de afwijkingen is het waterschap ervan verzekerd dat de gemeten hoeveelheden effluent juist zijn. Ook dat is van essentieel belang voor het vaststellen of er sprake is van discrepantie tussen het aantal te zuiveren vervuilingseenheden en de daarvoor te ontvangen zuiveringsheffing.

Overzicht Beilen-1 zw

Ik wil graag meer informatie

Informatie laptop smartphone
Nieuwsbrief

Weten wat er speelt in de branche? Schrijf u in voor onze periodieke nieuwsbrief en blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Menu