Nieuws

Zuiveren van afvalwater

Leiding met afvalwater

Waterschapsbedrijf Limburg test methode met poederkool en Nereda

Kunnen medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater verwijderd worden met poederkooldosering in combinatie met de biologische Nereda-zuiveringstechnologie? Dat test Waterschapsbedrijf Limburg 14 maanden lang op zuiveringslocatie Simpelveld.

Hoe werkt de test?

In de test worden de medicijnresten eerst met de biologische Nereda-zuivering deels uit het afvalwater verwijdert met behulp van bacteriën. Vervolgens zal poederkool worden toegevoegd aan het zuiveringsproces. De medicijnresten binden zich aan de poederkool en worden samen met het slib afgevoerd. Eerder onderzoek met poederkool stemt hoopvol, want hierbij bleken twee keer zoveel medicijnresten uit het water te zijn verwijderd: 80 procent in plaats van 40 procent. Nu wordt poederkooldosering voor het eerst samen toegepast met de Nereda-technologie.

Normec AWS ondersteunt WBL

WBL heeft Normec AWS gevraagd om te ondersteunen bij de test. Wij hebben inmiddels de bemonsteringsapparatuur op de zuiveringslocatie te Simpelveld geplaatst en zorgen voor de monstername conform NEN6600 en geconditioneerd transport naar het laboratorium.

Meer informatie over de test leest u op de website van Waterschapsbedrijf Limburg.

Natte ‘in situ’ kalibratie EMF-meters tot 650 m³/uur

Natte ‘in situ’ kalibratie EMF-meters tot 650 m³/uur

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen