Nieuws

Samenwerking tussen microLAN/OptiSenseData en Normec All Water Services

Hand neemt watermonster in sloot

Samenwerking tussen microLAN/OptiSenseData en Normec All Water Services: Innovatie, validatie en kwaliteit in waterbeheer

microLAN/OptiSenseData (OSD) en Normec All Water Services (AWS) zijn een strategische samenwerking aangegaan om hun expertise en technologieën te bundelen voor geavanceerd waterbeheer. Deze samenwerking combineert de geavanceerde technologie van microLAN en OSD met de erkende expertise van Normec AWS. Dit resulteert in een integrale aanpak voor watermonitoring en -analyse, waarbij real-time sensor data nauwkeurig wordt gevalideerd door professionele laboratoriumanalyses. Door deze synergie kunnen klanten rekenen op betrouwbare data en inzichtelijke rapportages, wat essentieel is voor effectief waterbeheer en het nemen van weloverwogen beslissingen.

microLAN/OSD: Innovatieve oplossingen waterkwaliteit

microLAN/OSD staan bekend om hun innovatieve oplossingen met sensoren en cloud data integratie voor oppervlakte-, afval-, proces- en drinkwatertoepassingen. Hun unieke IoT cloud-based dashboard integreert onderhoudsdata en omgevingsdata, waarbij de sensor data wordt gevalideerd met steekproefmonsters. Deze monsters worden geanalyseerd door een gecertificeerd laboratorium om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de data te waarborgen. Steekproeven worden periodiek genomen of bij afwijkende resultaten die kunnen wijzen op lozingen of veranderde omstandigheden.

Normec AWS: Specialist in afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater

Normec AWS, een erkend en onafhankelijk bureau, specialiseert zich in het bemonsteren en analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Als vooraanstaand specialist in milieu-gerelateerde inspecties en testen, biedt Normec AWS een uitgebreide dienstverlening die het gehele proces van bemonstering, analyse en rapportage omvat. Met deskundige medewerkers die door het hele land bemonsteringen en veldmetingen uitvoeren, garandeert Normec AWS vakmanschap, expertise en de hoogste kwaliteit van dienstverlening.

sampler

De gecombineerde diensten omvatten

 • Realtime monitoring en data integratie via het IoT cloud-based dashboard van microLAN/OSD
 • Validatie van sensor data door middel van periodieke en incidentele steekproefmonsters
 • Professionele bemonstering en analyse door de gecertificeerde laboratoria van Normec AWS
 • Omvangrijke rapportages die de klant ontzorgen en ondersteunen in milieu en water gerelateerde activiteiten.

Toepassingsvoorbeelden

 1. Bewaking van zwemwaterlocaties:
  In recreatiegebieden waar een goede zwemwaterkwaliteit cruciaal is, worden sensoren ingezet voor de online monitoring van parameters zoals E.coli en blauwalg. Bij afwijkingen worden automatisch steekproefmonsters genomen die volgens de wettelijke ISO-methoden door Normec AWS worden geanalyseerd. Dit zorgt voor snelle detectie en bevestiging van mogelijke gezondheidsrisico’s.
 2. Hergebruik van (regen/proces)water:
  In industriële omgevingen waar regen- of proceswater wordt hergebruikt, is continue monitoring essentieel om de veiligheid te waarborgen. Sensordata wordt in realtime gecontroleerd en periodieke externe steekproeven door Normec AWS bieden een extra laag van validatie en zekerheid, wat helpt om de kwaliteit van het hergebruikte water te garanderen.
 3. Monitoring van afvalwater en rioolwater:
  Bij de monitoring van afvalwater influent (afvalwater dat voor behandeling op een zuiveringsinrichting wordt aangevoerd) of rioolwater kunnen afwijkingen in sensor data wijzen op mogelijke verontreinigingen. Dankzij de samenwerking kunnen bij dergelijke afwijkingen automatische monstername plaatsvinden, waarna de monsters door Normec AWS worden geanalyseerd om de aard en omvang van de verontreiniging vast te stellen.
 4. De nieuwe Omgevingswet:
  Met de introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is het voor bedrijven die afvalwater lozen essentieel om op de hoogte te zijn van de veranderingen en te voldoen aan de nieuwe eisen. De wet decentraliseert lozingsregels, stelt specifieke eisen aan werkinstructies en geeft gemeenten en waterschappen de flexibiliteit om maatwerk toe te passen. Door de samenwerking tussen microLAN/OSD en Normec AWS kunnen bedrijven maatwerkoplossingen krijgen om aan deze veranderingen te voldoen. Dit omvat continue sensoring voor realtime monitoring en uitgebreide laboratoriumanalyses om de naleving van de nieuwe wetgeving te garanderen.

Met deze samenwerking zetten microLAN/OSD en Normec AWS een nieuwe standaard in de markt voor waterbeheer en -analyse door technologie en vakmanschap te integreren voor de meest betrouwbare en innovatieve oplossingen.

Meer weten?
Wij staan voor u klaar.

Neem contact op
Veilig zwemmen in open water

Veilig zwemmen in open water

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren

Waterkwaliteit Nederlands oppervlaktewater monitoren

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen

Nieuwe analysemethode voor de waterschappen